Training voor groep 8ters

"TURBO TRAINING"

De overgang van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs is voor veel kinderen een hele stap. In de meeste gevallen nemen ze afscheid van een school waar ze vanaf de kleutertijd hebben gezeten. Afscheid nemen van de juf of meester. Afscheid nemen van de veilige omgeving. Aan de andere kant is het een nieuwe start voor kinderen. Ze krijgen immers te maken met grotere scholen dus meer leerlingen. Verschillende docenten en lokalen en huiswerk. Tenslotte steekt de puberteit de kop op. Voor sommige kinderen is dit erg verwarrend en voor de ouders is het een nieuwe “uitdaging”. Wanneer deze overgang bij kinderen problemen en/of spanningen oplevert, kan een training zoals deze veel baat bieden.

Balans-flyers-turbo-training

Doel van de training

De "TURBO TRAINING” heeft als doel kinderen bewust te maken dat ze zelf kunnen kiezen. Dat zij invloed uit kunnen oefenen in heel veel situaties. Bovendien geeft deze training kinderen meer zelfvertrouwen en inzicht in eigen gedrag. Door te werken met een groep krijgen de kinderen de mogelijkheid om van elkaar te leren. Daarnaast ontdekken kinderen hun eigen kwaliteiten en hoe zij deze kunnen gebruiken. Met behulp van het kwaliteitenspel worden de kinderen bewust gemaakt welke kwaliteiten zij graag willen bezitten en/of verder willen ontwikkelen.


Doelgroep

De training is bedoeld voor kinderen uit groep 8 die naar de middelbare school gaan en die een extra steun in de rug kunnen gebruiken. Veel kinderen hebben een dubbel gevoel bij deze verandering. Aan de ene kant zijn zij toe aan een nieuwe start en hebben zij er zin in. Aan de andere kant brengt het veel spanning, angst en onzekerheid met zich mee. Kinderen zijn even de controle kwijt. Hierdoor kunnen ze een teruggetrokken gedrag gaan vertonen, somber worden, of juist meer prikkelbaar en nerveus worden. Met deze training krijgen kinderen weer het gevoel zelf het heft in handen te hebben en kunnen ze met goede moed aan dit nieuwe avontuur beginnen.


Inhoud

De training bestaat uit 2 dagen.  De volgende thema’s komen o.a. in de training aan bod:
• Houding
• Gevoelens en omgaan met angst
• Vriendschappen
• Weerbaarheid en grenzen stellen
• Zelfverdediging
• Afscheid nemen en een nieuwe start
• Moet ik ergens bij horen?

De ouders worden beide dagen voor een deel betrokken bij de training. Vooraf vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor ouders en kind.


Trainers

De training wordt binnen Praktijk Balans gegeven door psychologen, creatief dramatherapeuten en orthopedagogen.

Kosten van de "TURBO TRAINING”
Training           : € 275,-- (inclusief 2x uitgebreide lunch)

Vergoedingen

Er zijn diverse zorgverzekeraars die de training vergoeden onder de aanvullende verzekering “alternatieve geneeswijze”. U dient zelf contact op te nemen met de verzekeraar.

Voor meer informatie of aanmelding voor de "TURBO TRAINING” kunt u terecht bij Praktijk Balans