Slim en Sociaal

‘Slim en sociaal’ is een sociale vaardigheids training voor (hoog)begaafde kinderen. De training is ontwikkeld in samenwerking met mevr. Drs. Alja de Bruin-de Boer (orthopedagoge en psychodiagnosticus) en Ernst Jan van Heyningen (therapeut/trainer). ‘Slim en Sociaal’ is een sociale vaardigheidstraining die specifiek bedoeld is voor (hoog)begaafde kinderen van 7 t/m 12 jaar. De reden hiervoor is, dat wij uit ervaring weten dat er specifieke valkuilen zijn, die (hoog)begaafde kinderen kunnen tegenkomen in het leggen en onderhouden van contacten met leeftijdgenoten.

balans_kanjertraining
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur. Voorwaarde is dat een van de ouders elke les aanwezig is. De betrokkenheid van ouders draagt bij aan een positief resultaat van de training.

Ouders krijgen aanvullende informatie en tips voor bij de opvoeding. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor de leerkrachten van de deelnemers wordt er eveneens een bijeenkomst georganiseerd. Hierin wordt informatie over de training verstrekt en krijgt men tips en adviezen met betrekking tot de doelgroep.

De training en de bijeenkomst voor de leerkrachten vinden plaats in de praktijkruimte van Praktijk Balans te Leiderdorp.

Groepsgrootte:

Minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers.


Structuur van de kinderbijeenkomst:

• Aandacht voor de afspraken
• Bespreken van het huiswerk
• Leerdoelen aangeven
• Oefenen van de vaardigheden
• Wat heb ik vandaag geleerd en welke tip geef ik mijzelf


Voorwaarden voor deelname:

  •  Verplicht elke bijeenkomst aanwezig
  •  Uitvoeren van de huiswerkopdrachten


Inhoud van de bijeenkomsten:

Les1
• Kennismaking
• Vaststellen van de ‘spelregels’
• Delen van ervaringen
• Herkennen van de gedragstypen

Les 2 en 3
In deze lessen staan het delen van ervaringen centraal
• Wat betekent het voor je om (hoog) begaafd te zijn?
• Waar loop je tegenaan?
• Wat zijn de voordelen van (hoog) begaafd zijn?
• Herkennen van de gedragstypen

Les 4 en 5
In deze lessen staan het ontwikkelen van basale sociale vaardigheden en het leren samenwerken centraal.
• Het herkennen van verbaal en non-verbaal gedrag en de betekenis daarvan
• Wat is samenwerken hoe doe je dat?

Les 6 en 7
Deze lessen zijn gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen
• Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?
• Hoe kan ik om leren gaan met faalangst?
• Hoe kan ik om leren gaan met perfectionisme?

Les 8 en 9
In deze lessen leren de kinderen hoe zij vriendschap kunnen sluiten en onderhouden.
• Wat onderneem je met welk kind?
• Hoe vraag je of je mee mag spelen?
• Wat doe je als je wordt afgewezen?

Les 10
In deze les krijgen de kinderen hun diploma.
Het diploma moeten ze in deze les echter wel verdienen. Zij mogen dan laten zien wat zij de gehele training hebben geleerd.


Tijd en Plaats

De training vindt plaats op woensdagmiddag.
Locatie:
Praktijk Balans
van der Valk Boumanweg 178 C
2352 JD Leiderdorp

Kosten

Er zijn diverse zorgverzekeraars die de training vergoeden onder de aanvullende verzekering ‘alternatieve geneeswijze’. U dient zelf contact op te nemen met de verzekeraar.

Afspraken met de trainers

Het is mogelijk om extra afspraken te maken met een van de trainers met betrekking tot de begeleiding van uw kind thuis of op school. Deze afspraken worden op uurbasis € 95,-  in rekening gebracht.

Voor meer informatie kunt u ook met Praktijk Balans contact opnemen.