Rouw en Verlies

Inleiding

Wanneer u te maken krijgt met het overlijden van een dierbare staat de wereld voor even of voor langere tijd stil. De dood van een dierbare kan u plotseling overkomen of u heeft het –als het een ernstige ziekte betreft- zien aankomen. Hoe het ook is gebeurd, door middel van rouwen zult u het een plekje in uw leven moeten geven. Rouwen doe je alleen of met elkaar. Rouwen doet ieder op zijn/haar eigen manier. Toch kunnen er momenten zijn dat u er zelf niet meer uit komt. Er kunnen zich allerlei psychische en/of lichamelijke klachten aandienen. Uw lichaam trekt aan de ‘bel’. Dan kan tijdelijke ondersteuning een oplossing bieden. Praktijk Balans biedt u deze mogelijkheid.

Doel en inhoud 

Praktijk Balans heeft de deskundigheid in huis om u te ondersteunen en te begeleiden binnen een rouwproces. Dit gebeurt met behulp van verschillende methodes welke passen bij uw hulpvraag en interesse. Een methode die binnen de praktijk bijzonder positieve resultaten oplevert is o.a. het bordspel ‘ALLE STERREN VAN DE HEMEL’.

Dit is een therapeutisch bordspel met als doel contact te maken over het verlies na het overlijden van een dierbare. Het spel kan zowel individueel als in een groep of gezin aangeboden worden en het is geschikt voor iedereen vanaf ca. 6 jaar en ouder.

Doelgroep

• volwassen die te maken hebben gehad met het overlijden van een dierbare
• gezinnen
• volwassenen die te maken hebben gehad met overlijden in hun omgeving dmv suïcide
• Nabestaande die een dierbare hebben verloren door een oorlogssituatie, een ziekteproces,   coma, ongeluk of moord.

Verwijzers volwassenen

Praktijk Balans krijgt verwijzingen van o.a. psychotherapeuten, psychiaters, bedrijven, supervisoren en huisartsen.

Kennismakingsgesprek

U kunt voor een intake- of kennismakingsgesprek telefonisch een afspraak maken. Een kennismakingsgesprek kost € 75,-. Tijdens dit gesprek onderzoekt de therapeut samen met u welke vorm/methode aansluit bij uw hulpvraag. Vervolgens bekijken we welke doelen we kunnen bereiken en vindt een inschatting plaats van de behandelingsduur en frequentie.

De kosten

Een zitting kan variëren van 60 tot 120 minuten. De kosten voor een zitting komen aan de orde tijdens het intakegesprek. Inmiddels zijn er diverse zorgverzekeraars die de consulten vergoeden onder de aanvullende verzekering ‘alternatieve geneeswijze’. U dient zelf contact op te nemen met de verzekeraar.

Voor meer informatie kunt u ook met Praktijk Balans contact opnemen.