Vaktherapie Drama

Wat is Vaktherapie drama?

Vaktherapie drama is een doelgerichte behandelingsvorm. De therapie heeft tot doel inzicht te verkrijgen in het eigen gedrag, het uiten en verwerken van gevoelens en het ontdekken van nieuwe persoonlijke mogelijkheden. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om uiting en vorm te geven aan wat iemand denkt, voelt en wil. De therapeut maakt gebruik van diverse dramamiddelen als: toneelteksten, improvisaties, rollenspellen, gedichten, verhalen en video. Ervaring in spel of drama is voor de te behandelen cliënt absoluut niet noodzakelijk. Samen met de dramatherapeut wordt naar een passende uitingsvorm gezocht.

Doelgroep
Vaktherapie drama is geschikt voor alle leeftijden.

Verwijzers kinderen
Praktijk Balans krijgt verwijzingen van o.a. het Ambulatorium van de Leidse Universiteit, het Pedologisch Instituut, Jeugd en Gezin, huisartsen, kinderpsychologen en –psychotherapeuten, gezondheidscentra en scholen.

Verwijzers volwassenen
Praktijk Balans krijgt verwijzingen van o.a. psychotherapeuten, psychiaters, bedrijven, supervisoren en huisartsen.

De mogelijkheden van VakTherapie Drama
Een gericht therapeutische behandeling met behulp van dramatechnieken helpt bij het:
• Ontwikkelen van creativiteit en daardoor het vermogen om
persoonlijke inzichten te veranderen.
• Vergroten van zelfvertrouwen.
• Ontdekken en uiten van persoonlijke emoties en gevoelens.
• Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen in het persoonlijk leven.
• Oefenen van nieuw en onbekend (probleemoplossend) gedrag.
• Ontdekken van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelen van het vermogen
om vrijer en creatiever met persoonlijke gedachten,
gevoelens en problemen om te gaan.

Voor wie is Vaktherapie Drama bedoeld?
Vaktherapie drama kan goede oplossingen beiden voor wie onderstaande klachten bij zichzelf herkent.
• Depressiviteit
• Eenzaamheid
• Ontevreden met zichzelf
• Gevoelens van nutteloosheid en lusteloosheid
• Problemen m.b.t. maken en onderhouden van sociale contacten
• Onvermogen tot het uiten van gevoelens

De therapie boekt echter ook zeer goede resultaten als het gaat om
• Verliesverwerking
• Traumaverwerking
• Ondersteuning tijdens ernstige ziekte voor zowel de cliënt als de
partner en kinderen
• Gedragsproblemen bij kinderen en pubers

Kennismakingsgesprek
Voor een intake- of kennismakingsgesprek kan telefonisch een afspraak worden gemaakt. Een kennismakingsgesprek kost € 75,00. Tijdens dit gesprek onderzoekt de therapeut samen met u of Vaktherapie Drama goed aansluit bij uw hulpvraag. Vervolgens wordt bekeken welke doelen bereikt kunnen worden en vindt een inschatting plaats van de behandelingsduur en frequentie.

De kosten
Een zitting duurt 60 minuten en kost € 95,- . Er zijn diverse zorgverzekeraars die de therapie vergoeden onder de aanvullende verzekering “alternatieve geneeswijze”. U dient zelf contact op te nemen met de verzekeraar.

Voor meer informatie kunt u ook met Praktijk Balans contact opnemen.