Krachtig en Flexibel

Praktijk Balans heeft een training ontwikkeld speciaal gericht voor kinderen en hun ouders met gedragsproblemen waaronder ADHD.

Vanuit onze praktijkervaring denken wij dat u en uw kind wellicht baat zouden kunnen hebben bij de training; ‘KRACHTIG EN FLEXIBEL’.

Deze training is gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden, de ik-versterking en het vergroten van het zelfvertrouwen. De training zal bestaan uit 20 bijeenkomsten waarbij regelmatig de ouders nauw worden betrokken.

balans_kanjertraining

Het blijkt dat kinderen met ADHD vaak niet voldoende hebben aan een reguliere sociale vaardigheidstraining. De training ‘KRACHTIG EN FLEXIBEL’ onderscheidt zich door een herhalend karakter. Iedere sessie zal opgebouwd zijn uit een herhaling van voorgaande sessies en het aanleren van een nieuwe vaardigheid. Naast de basis sociale vaardigheden zoals; het geven van complimenten, gevoelens en het opkomen voor jezelf, komen er ook andere thema’s aanbod. Zo besteden we aandacht aan het stellen- en respecteren van grenzen en het herkennen van verbaal en non-verbaal gedrag. Dit alles helpt het kind inzicht te verkrijgen in zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ook maakt de training de kinderen meer bewust dat zij uniek zijn en prachtige kwaliteiten hebben.

De betrokkenheid van ouders is van essentieel belang bij de training. Praktijk Balans heeft inmiddels meer dan 15 jaar ervaring met het traininen van kinderen samen met ouders. De resultaten zijn zeer positief. Ouders geven aan dat zij zich bewuster bezig houden met het opvoeden. Bovendien hebben deze ouders enthousiaste verhalen over de positieve ontwikkeling die zij hun kinderen zien maken op het gebied van het zelfvertrouwen en het toepassen van de vaardigheden. In onze training hebben wij gekozen voor een intensieve aanwezigheid van ouders omdat de praktijk geleerd heeft dat zij degene zijn die er dagelijks mee te maken hebben. Wij horen regelmatig van leerkrachten dat hun leerling zichtbare resultaten boekt in de klas in de omgang met medeleerlingen. Ook zien zij de kinderen die de training volgen meer inzicht hebben ontwikkeld in het gevolg van bepaald gedrag van zichzelf.

Voor meer informatie over de kosten en start van de training kunt u contact opnemen met Praktijk Balans.